Atlas technik chirurgicznych

Atlasy chirurgiczne mają specjalne miejsce w bibliotece chirurga. Dla studentów i mieszkańców są książkami kucharskimi, układającymi w uporządkowany sposób planowanie i wykonanie operacji. Ilustracje przynoszą klarowność towarzyszącej narracji i przekładają tekst na spójną, dwuwymiarową reprezentację. Dla uznanego chirurga są one ważnymi zasobami, które mogą zniszczyć pamięć przed wykonaniem rzadko wykonywanych operacji lub pomóc sformułować plan przed wykonaniem skomplikowanej procedury. Są najbardziej osobistymi podręcznik...

Biosynteza tromboksanu i funkcja płytek krwi w cukrzycy typu II ad

Pacjenci z chorobą naczyń obwodowych byli w fazie II wg Fontaine a (chromanie przestankowe, wskaźnik ciśnienia kostka-ramię <0,85 i brak bólu spoczynkowego), przy stałym poziomie bólu podczas chodzenia. Ich zaburzenia zostały zdiagnozowane na podstawie objawów klinicznych, zdolności do pokonywania dystansu, ergometrii rowerowej i badania echograficznego dolnych kończyn dolnych. Pacjenci z chorobą naczyniowo-mózgową mieli pozytywne historie kliniczne i pozytywne wyniki w badaniu tętnic szyjnych i echografii dopplerowskiej. Miały stosunkowo s...

Brak korelacji między czynnikami psychologicznymi a subkliniczną chorobą wieńcową czesc 4

Wyniki dla zmiennych psychologicznych u osób z zwapnieniami tętnic wieńcowych i osób bez zwapnień w tomografii komputerowej elektronowo-promieniowej. Rycina 1. Ryc. 1. Odwrotna korelacja wyników somatycznych i wyników dla zwapnienia tętnic wieńcowych u 630 pacjentów bez objawów. Jedna osoba z wynikiem zwapnienia 790 i wynikiem oceny dla somatycznej nie jest wskazana, ze względu na skalę figury. Osiemdziesięciu uczestników (12,7 procent) miało depresję, niepokój lub zaburzenia somatyczne; częstość występowania była mniej wi...

Odurzenie chlorkiem metylu

W rodzinach, w których choroba wykazała potwierdzoną laboratoryjnie grypę, odsetek rodzin, w których grypa rozwijała się w kontaktach wynosił 29 procent w grupie placebo i 8 procent w grupie zanamiwiru (p <0,001). Wśród rodzin, w których choroba wskaźnikowa nie była grypą, proporcje wynosiły odpowiednio 8 procent i procent (p = 0,04). Stopień ochrony przed grypą w zdrowych kontaktach domowych wynosił 79 procent w ogólnej próbie, 72 procent w grupie rodzin z przypadkami indeksu grypy i 87 procent w grupie z przypadkami indeksu grypy ujemn...

Najnowsze zdjęcia w galerii rentap:

331#dźwigacz jądra , #guz mieszany ślinianki , #łaskotanie w uchu , #olx środa śląska , #zirid zamiennik , #zapalenie otrzewnej rokowania , #ostre zapalenie otrzewnej , #olx pl rybnik , #sauna infrared jak korzystać , #zespół heerfordta ,